Vår kompetanse

Strafferett

Strafferett

I Norge har alle som straffeforfølges rett på bistand av forsvarer. Dette gjelder fra straffesaken opprettes, til den er ferdig behandlet. Vår brede erfaring med alle typer straffesaker gjør oss i stand til å skape de beste forutsetningene for våre klienter. Oppgaven vår er å sikre deres rettigheter både under etterforskningsfasen og i retten.

De vanligste handlinger eller unnlatelser som er belagt med straff:

Rettsvesenet er et komplisert system der man trenger lang erfaring for å navigere seg riktig fram i prosessene. Advokatene i Lykkeberg tar på oss alle oppdrag innen strafferett, og bistår fornærmede eller siktede/tiltalte i alle stadier av rettsprosessen.