Vår kompetanse

Samlivsbrudd og skilsmisse

Samlivsbrudd og skilsmisse

Dessverre er det noen relasjoner i livet som ikke varer, og det er spesielt sårt når man innser at man ønsker å avslutte et ekteskap / samliv. I en allerede sårbar situasjon, kan det bli overveldende å stå i alt det rettslige som må gjennomføres under et brudd.

Før en skilsmisse faktisk kan gjennomføres, må dere ha vært separert i 1 år eller så må et faktisk samlivsbrudd ha vart i minst 2 år. Søknad om separasjon sendes til Statsforvalteren. Under både skilsmisse og faktisk samlivsbrudd må partene bo fra hverandre. Hvis partene under en seperasjon skulle velge å flytte sammen igjen, vil separasjonen falle bort. Samlivsbruddet vil ikke gjelde hvis partene flytter sammen i deler av perioden, en ny 2-årsfrist vil gjelde fra man flytter fra hverandre igjen.

Har dere felles barn under 16 år, må dere stille til mekling om foreldreansvar, fast bosted og samvær før søknaden om separasjon kan sendes til Statsforvalteren.

Hva kan advokatene i Lykkeberg hjelpe deg med under samlivsbruddet?