Vår kompetanse

Personskaderett

Personskaderett

Har du blitt utsatt for personskade? Da kan du ha krav på erstatning. Våre advokater er spesialister på dette området, og bistår deg med å fremme krav mot forsikringsselskap og skadevoldere.

Eksempler på personskade:

Advokatene i Lykkeberg bistår i alle stadier av erstatningssaken og undersøker alle aspekter av skadesaken. Vår spesialkompetanse kommer deg til gode i saker som omhandler personskade, enten det gjelder yrkesrelaterte skader, trafikkskader, pasientskader eller andre typer personskader.