Hva kan vi hjelpe deg med?

Kompetanseområder

SOLID JURIDISK KOMPETANSE SIDEN 1987

Våre kompetanseområder

Akkord- og konkursrett
Akkord- og konkursrett
Vi bistår deg innen rett for frivillig akkord, tvangsakkord, gjeldsforhandlinger, konkursbobehandling, konkursbegjæring og oppbudsbegjæringer.
Les mer
Arbeidsrett
Arbeidsrett
Vi bistår deg innen rett for ansettelse, oppsigelse, avskjed, lønnskrav, permittering, og omorganisering.
Les mer
Arve- og skifterett
Arve- og skifterett
Vi bistår deg innen rett for opprettelse av testament, forhandlinger innen privat skifte, offentlig skifte og uskiftet bo, samt oppgjør av dødsbo av liten verdi.
Les mer
Avtale- og kontraktsrett
Avtale- og kontraktsrett
Vi bistår deg innen rett for kjøpskontrakter, standardvilkår for salg og tjenester, leiekontrakter, samarbeidskontrakter, låneavtaler, aksjonæravtaler og lisensavtaler.
Les mer
Barnevern
Barnevern
Vi bistår deg innen barnevernsrett.
Les mer
Bistandsadvokat
Bistandsadvokat
Vi bistår deg som din bistandsadvokat når du har vært offer for ulike typer overgrep og vold, maktmisbruk, menneskehandel, brudd på besøksforbud eller du er etterlatt av en person under 18 år som er utsatt for en straffbar handling.
Les mer
Erstatningsrett
Erstatningsrett
Vi bistår deg innen voldsoffererstatning, personskadeerstatning, erstatning etter ulykke som skyldes en bil og pasientskadeforsikring.
Les mer
Eiendomsrett
Eiendomsrett
Vi bistår deg innen eiendomsrett for jordflater, boliger, trær og anlegg som er fast forbundet til jorden.
Les mer
Foreldretvister
Foreldretvister
Vi bistår deg under foreldretvister, med saker om foreldreansvar, barnets faste bosted og rett til samvær.
Les mer
Forretningsjus
Forretningsjus
Vi bistår deg innen obligasjonsrett, avtalerett, selskapsrett, entrepriserett, kjøpsrett og skatterett.
Les mer
Kjøpsrett
Kjøpsrett
Vi bistår deg innen kjøpsrett for kjøp og salg av varer, tilvirkningskjøp, kjøp og salg medfølgende en mindre tjeneste og bytte av ting.
Les mer
Personskaderett
Personskaderett
Vi bistår deg innen personskaderett for personskader som trafikkulykke, yrkesskade, pasientskade, vold, seksuelle overgrep og misbruk.
Les mer
Samlivsbrudd og skilsmisse
Samlivsbrudd og skilsmisse
Vi bistår deg under samlivsbrudd og skilsmisse, og kan hjelpe deg med søknadshjelp om separasjon/skilsmisse, rettslig hjelp og støtte, bistand under foreldretvister og har kjennskap til rettsvirkningene av samlivsbrudd.
Les mer
Selskapsrett
Selskapsrett
Vi bistår deg innen selskapsrett, som omhandler selskapets rettsstilling, formue og eventuell gjeld, medlemmenes rettsstilling, selskapets organisasjon, eierskifte og endring/eventuelt opphør av selskapsforholdet.
Les mer
Strafferett
Strafferett
Vi bistår deg innen strafferett, for drap, narkotikaforbrytelser, legemsbeskadigelse, legemsfornærmelse, voldtekt, seksuelt overgrep, tyveri / ran, bedrageri og korrupsjon.
Les mer