Bli kjent med vår advokat

Johannes Bakkevig

Advokat

Johannes Bakkevig

Våre advokater leverer juridisk bistand basert på solid juridisk kompetanse og høy servicegrad. Vi legger stor vekt på å være faglig oppdatert og bidra til å finne gode løsninger i samarbeid med klientene.

Les mer om meg og min erfaring:

Johannes Bakkevig

Master i rettsvitenskap 2008

Kompetanseområder:

  • Strafferett
  • Foreldretvister
  • Familierett
  • Personskade
  • Avtale- og kontraktsrett
  • Arve- og skifterett
  • Fast eiendom og husleierett

Fast forsvarer i Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Ønsker du at jeg ringer deg?

Jeg tar gjerne en prat med deg om din sak! Fyll ut din kontaktinformasjon nedenfor, så ringer jeg deg snart.