Vår kompetanse

Foreldretvister

Foreldretvister

Foreldretvister (familierett) er kanskje det mest følelsespreget juridiske feltet som finnes.

Familieretten omfatter regler for inngåelse og oppløsning av ekteskap, og økonomiske forhold mellom ektefeller. Det er også vanlig å ta med rettsreglene for økonomiske forhold mellom samboere. Faktisk er familieretten i videre forstand ganske omfattende, da den også kan trekke inn barnerett og arverett, selv om dette i seg selv er egne juridiske felter.

Foreldre kan reise sak hvis de er uenige om:

Tvister som inkluderer nære familiemedlemmer kan være opprivende. Våre advokater har lang erfaring med familierett, og bistår deg med ekspertise når du trenger det.