Vår kompetanse

Erstatningsrett

Erstatningsrett

Erstatningsrett er en fellesbetegnelse for betingelsene for erstatningsansvar og erstatningsplikt når en skade er voldt, samt reglene om utmåling av erstatningskravet. Erstatningsansvar og erstatningsplikt brukes når en skade skal erstattes. Erstatningskrav er størrelsen på erstatningen.

Erstatning er en godtgjørelse skadelidte mottar i penger for påført skade eller tap.

Disse kan ha krav på erstatning:

Det kan være vanskelig å forstå hvilke krav for erstatning som må oppfylles og hvilke regler som gjelder. For mange er det overveldende hvilke utgifter som kan kreves erstattet, hvordan man går frem og hvem kravet skal rettes mot. En advokat kan bistå deg med hele prosessen.

Har du krav på erstatning, eller lurer på om du kan ha krav på erstatning? Ta kontakt med Advokatene i Lykkeberg, så hjelper vi deg gjerne.