Vår kompetanse

Eiendomsrett

Eiendomsrett

Eiendomsrett er den viktigste av alle formuesrettigheter, og er blant annet vernet gjennom Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Eiendomsretten omfatter både rettslige disposisjoner og faktiske disposisjoner.
Rettslige disposisjoner gir rett til å selge, låne bort eller pantsette eiendom, mens faktiske disposjoner gir rett til å bruke en ting, male huset, hogge trær i skogen eller kjøre bilen, osv. Eier kan nekte andre å bruke eller disponere hans eiendom både faktisk og rettslig.

Allikevel kan man ha rett til å bruke en ting selv om man ikke er eier, gjennom lån eller leie, fiskerett og veirett, osv.

Dette er eiendom som kan være underlagt eiendomsrett:

Eiendomsrett kan bli svært komplisert i for eksempel tvilstilfeller; gjerne i forbindelse med offentlige regulering, hevd og alders tidsbruk, strøkservitutter eller hvor en grense på eiendom går. Det er lett å miste oversikt og trå feil, derfor er det svært viktig med advokathjelp.

Kontakt oss i dag for juridisk bistand innen fast eiendomsrett.