Vår kompetanse

Avtale- og kontraktsrett

Avtale- og kontraktsrett

Skal du inngå en avtale gjennom en kontrakt er det viktig at du får bistand av spesialister. Kontrakter er overlappende for mange forskjellige rettsområder. Spesielt er avtaleretten særlig knyttet til kontraktsrett.

Der avtalerett regulerer avtalens inngåelse, gyldighet, form og fullmakter, er det kontraktsretten som setter rammene for alt avtalen oppfyller. Det innebærer reklamasjon, mislighold og erstatningskrav når en avtale brytes.

Viktigheten av å gjennomgå kontrakten med en advokat før underskrivelse kan ikke underdrives, og er særdeles betydelig med tanke på å unngå inngåelse av ugunstige avtaler.

Typiske eksempler på avtaler / kontrakter er blant annet: