Vår kompetanse

Arve- og skifterett

Arve- og skifterett

Etter et dødsfall melder det seg alltid spørsmål om arv og skifte. Dette kan være et svært sårt tema for de fleste, da de allerede er i sorg og i tillegg må forhandle arv og skifte. Hvem som har retten til å arve noen er i utgangspunktet ikke en veldig komplisert affære. Barn og ektefeller er mer eller mindre sikret gjennom pliktdelsarv. Har du ikke barn eller ektefelle, er det nær slekt som er dine arvinger. Har du ingen av delene går arven til staten.

Utenom disse punktene, kan du selv bestemme hvem som arver deg ved å skrive et testament.

Dessverre kan av og til oppstå uoverensstemmelser i forbindelse med arveoppgjør. Det er derfor viktig å komme potensielle konflikter i forkant.

Innen arve- og skifterett kan vi blant annet hjelpe deg med:

Vi har bred erfaring på feltet, og bistår med rådgivning på spesifikke felter av arve- og skifteoppgjør, eller tar oss av hele oppgjøret for deg.