Vår kompetanse

Arbeidsrett

Arbeidsrett

Arbeidsplassen din skal være trygg og rettferdig, men dessverre dukker det opp juridiske utfordringer i arbeidslivet som må håndteres. Når du står i en juridisk problemsituasjon på arbeidsplassen, er det en fordel at du har en erfaren advokat.

Advokatene i Lykkeberg har en lang og omfattende erfaring innen arbeidsrett. Vi kan bistå innen flere arbeidsrettslige utfordringer, blant annet: