Måned: juni 2022

Johannes Bakkevig

Johannes Bakkevig

Johannes Bakkevig Master i rettsvitenskap 2008 Kompetanseområder: Strafferett Foreldretvister Familierett Personskade Avtale- og kontraktsrett Arve- og skifterett Fast eiendom og husleierett Fast forsvarer i Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Harald B. Wibye

Harald B. Wibye

Harald B. Wibye Cand. Jur. 1990 Kompetanseområder: Forretningsjus Kontraktsrett Kjøp og salg av aksjeselskaper Arverett Barnevernsrett Familierett Eiendomsoverdragelser Entrepriserett Styreverv Om Harald: Harald har over 20 års erfaring innen alle typer barnevernssaker. Han bistår også en rekke store og mellomstore bedrifter innen kontraktsrett, arbeidsrett, generell forretningsjus. Harald har også styreverv i flere virksomheter.